ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอคลองหอยโข่ง
นาทวี และสะเดา
ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 32.5 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 32.7 0.0
หัวหิน ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 33.0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 33.4 0.0
ชุมพร ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 31.0 0.0
เกษตรสวี ลมใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 31.8 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 32.5 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 30.4 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวแห้ง 33.0 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 31.0 0.0
นครศรีธรรมราช ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 32.5 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 31.6 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 32.2 0.0
พัทลุง ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 31.5 0.0
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 32.1 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 31.4 0.0
คอหงส์ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 32.5 0.0
สะเดา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 31.5 0.0
ปัตตานี N/A เมฆบางส่วน / 34.1 0.0
นราธิวาส ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 33.0 0.0
ยะลา ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 33.0 0.0
ระนอง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 32.0 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 32.5 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 32.6 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 32.4 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 31.0 0.0
เกาะลันตา ลมสงบ เมฆบางส่วน / 31.6 0.0
ตรัง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 31.9 0.0
สตูล ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 32.8 0.0
ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 7 เมษายน 2562
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 33.5 25.3
เกษตรหนองพลับ 35.6 23.7 0.0
หัวหิน 33.5 26.0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 35.8 25.8 0.0
ชุมพร 34.3 25.8 4.9
เกษตรสวี 34.8 25.6 0.0
สุราษฎร์ธานี 37.5 24.9 0.0
เกาะสมุย 31.1 28.9 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 36.5 23.8 0.0
อุทกพระแสง 38.2 23.4
นครศรีธรรมราช 33.6 25.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 34.6 - 0.0
อุทกฉวาง 36.7 23.6 2.6
พัทลุง 33.5 26.0 0.0
สงขลา 32.7 26.8 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 34.8 23.2 0.0
คอหงส์ 35.0 25.7 0.0
สะเดา 35.3 23.5 0.0
ปัตตานี 36.6 24.1 0.0
นราธิวาส 33.8 - 0.0
ยะลา 36.1 23.2 0.0
ระนอง 34.6 25.4 22.2
ตะกั่วป่า 33.6 25.5 0.3
ภูเก็ต 35.5 26.2 3.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 35.3 23.5 2.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 34.6 24.4 0.0
เกาะลันตา 34.8 25.8 0.6
ตรัง 35.7 25.1 0.0
สตูล 35.8 24.0 0.0

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 callteresa.com All rights reserved.