ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วน
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 23 °ซ.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมใต้ / กำลังปานกลาง เมฆบางส่วน / 29.5 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 28.9 0.0
หัวหิน ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 29.2 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 29.4 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 28.8 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 29.2 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 28.5 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 27.5 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 28.3 0.0
อุทกพระแสง ลมเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 30.1 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 28.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆบางส่วน / 27.9 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฝนตกเป็นระยะ 28.5 1.0
พัทลุง ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 28.0 0.0
สงขลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 28.0 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 28.2 0.0
คอหงส์ ลมเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 27.7 0.0
สะเดา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 28.8 0.0
ปัตตานี N/A ท้องฟ้าโปร่ง / 28.3 0.0
นราธิวาส ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 27.8 0.0
ยะลา ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 28.1 0.0
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 29.5 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆบางส่วน / 29.3 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 29.5 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 30.0 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 29.7 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันตก / กำลังปานกลาง เมฆบางส่วน / 29.3 0.0
ตรัง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 31.0 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆบางส่วน / 31.4 0.0
ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 6 มีนาคม 2562
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 33.4 24.0 0.0
เกษตรหนองพลับ 35.6 20.4 0.0
หัวหิน 32.6 24.2 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 33.8 23.0 0.0
ชุมพร 32.2 23.2 0.0
เกษตรสวี 32.0 20.0 0.0
สุราษฎร์ธานี 35.6 22.2 0.0
เกาะสมุย 29.4 24.1 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 35.5 22.7 0.0
อุทกพระแสง 35.8 22.0 0.0
นครศรีธรรมราช 32.0 22.3 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 33.4 - 0.0
อุทกฉวาง 37.0 22.2 0.0
พัทลุง 32.3 22.2 0.0
สงขลา 30.9 23.3 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 36.3 17.5 0.0
คอหงส์ 34.0 21.2 0.0
สะเดา 36.5 19.2 0.0
ปัตตานี 32.5 20.8 0.0
นราธิวาส 31.3 - 0.0
ยะลา 36.2 20.6 0.0
ระนอง 34.4 24.2 0.0
ตะกั่วป่า 34.0 22.8 0.0
ภูเก็ต 34.7 24.9 6.6
ท่าอากาศยานภูเก็ต 32.7 22.5 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 35.7 23.5 0.0
เกาะลันตา 34.6 24.4 0.0
ตรัง 37.3 23.0 0.5
สตูล 36.6 21.7 0.0

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 callteresa.com All rights reserved.