ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ
ส่วนมากบริเวณอำเภอคลองหอยโข่ง
สะเดา นาทวี และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


จัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด จัดจ้าง ประกวดราคา
กระกาศประกวดราคาล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง(ครั้งที่2)
Post Date: 21 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑
Post Date: 2 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดรถยนต์บรรทุก(สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา)
Post Date: 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด/จ้างงบประมาณปี2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Post Date: 7 มีนาคม 2561


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 callteresa.com All rights reserved.