ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ
ส่วนมากบริเวณอำเภอคลองหอยโข่ง
สะเดา นาทวี และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


จัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด จัดจ้าง ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Post Date: 26 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Post Date: 12 มิถุนายน 2561
ประกาศล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ชำรุด สอต.สุราษฎร์ธานี
Post Date: 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
Post Date: 7 พฤษภาคม 2561
ประกาศล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน ๕ รายการ สอต.เกาะสมุย
Post Date: 4 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด/จ้างงบประมาณปี๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Post Date: 20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี(งานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง)ตำล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดอินปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Post Date: 9 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางเช่าใช้ระบสื่อสาร GPRS
Post Date: 1 มกราคม 2561
ประกวดราคาก่อสร้างล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฏร์ธานี(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระเเสง)
Post Date: 27 ธันวาคม 2560
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช
Post Date: 8 ธันวาคม 2560


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 callteresa.com All rights reserved.