ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ
ส่วนมากบริเวณอำเภอคลองหอยโข่ง
สะเดา นาทวี และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


จัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด จัดจ้าง ประกวดราคา
สรุปจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562Download :
สรุปล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดการจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดจัดจ้าง ตุลาคม 2561
สรุปล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดการจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
สรุปล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดการจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดจัดจ้าง ธันวาคม 2561 -
สรุปล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดการจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 - Copy
สรุปล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดการจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สรุปล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดการจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
Post Date: : 5 เมษายน 2562

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 callteresa.com All rights reserved.