ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลาสถานีวิทยุอุตุนิยมวิทยา

1.

: FM 88.0 MHz เวลา 09.30 น.14.30 น. และ 18.30 น.ทุกวัน

2.

: เวลา 10.15 น. วันจันทร์ -ศุกร์ ในรายการ หนึ่งถ้วยกาแฟ

3.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมทหารสื่อสาร(จส1) FM94.50 MHz.

: เวลา 09.00 น. วันอังคาร และ
: เวลา 12.40 น. วันพุธ ช่วงสายตรงจากห้องพยากรณ์

4.  

: เวลา 09.00 น. วันอังคาร และ
: เวลา 12.40 น. วันพุธ ช่วงสายตรงจากห้องพยากรณ์

5.สถานีวิทยุกระจายบิ๊กเอฟเอ็ม  

: เวลา 09.00 น. วันอังคาร และ
: เวลา 12.40 น. วันพุธ ช่วงสายตรงจากห้องพยากรณ์

6.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร

: ระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ ความถี่ 1287 กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (กรมอุตุนิยมวิทยา)
: ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด 0-2383-9003-4, 0-2399-4394
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2540
: รายการต่างๆ ที่ทางสถานีฯ ผลิตรายการและนำเสนอเป็นประจำ <<

7.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก

: ระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 104.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดหม้อ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก)
: ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด 0-5528-4328-9

8.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง

: ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 105.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 67/6 หมู่ 9 ถนนหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง)
: ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด 03865-5075, 03865-5477

9.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต

: ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 107.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่เลขที่ 168 ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต)
: ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด 0-7621-6549

10.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชุมพร

: ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 94.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่เลขที่ 148/5 ถนนกรมหลวงชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร)
: ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด 0-7751-1421

11. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

: ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 94.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตร
: ตั้งอยู่เลขที่ 149 ถนนเดชอุดม หมู่ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
: ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด 0-4425-5252

การกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 แห่ง เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. วันรุ่งล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 callteresa.com All rights reserved.